icon

บริการขนส่ง บริการรถบรรทุก รถเครน รถเทรเล่อร์ให้เช่า

บริการ ขนส่ง/ขนย้าย สินค้า,วัตถุดิบและเครื่องมือต่างๆทั่วประเทศ ด้วยรถบรรทุกหลากหลายประเภท ตั้งแต่ กระบะ 4 ล้อ น้ำหนักบรรทุก 1-2 ตัน, รถบ รรทุก 6 ล้อตู้ ขนาด 5.5 เมตร - 7 เมตร, รถบรรทุก 10 ล้อตู้ทึบ ขนาด 7.5 เมตร, รถบรรทุกติดเครน และเรายังให้บริการ ให้เช่ารถขนาดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

โทร : 02-415-1403, 081-829-0677, 095-365-9989

อ่านรายละเอียด